Algemene voorwaarden

 1. Betaling
  1. Tenzij schriftelijk anders vermeld/overeengekomen dienen de facturen te worden voldaan binnen veertien werkdagen na de factuurdatum op een door Fit&Ride aangewezen rekeningnummer.
  2. Tenzij schriftelijk anders vermeld/overeengekomen dienen betaalverzoeken te worden voldaan binnen zeven werkdagen na de verzenddatum op een door Fit&Ride aangewezen rekeningnummer.
  3. Bij overschrijding van het betalingstermijn is Fit&Ride gerechtigd zonder voorafgaande mededeling vanaf de vervaldatum van de gestuurde factuur een rente van 2% per maand aan de deelnemers of opdrachtgever in rekening te brengen. Een gedeelte van de maand wordt gezien als een hele maand.

 2. Annulering door deelnemers/opdrachtgever(s)
  1. Annuleren dient schriftelijk te worden geregeld.
  2. Bij annulering binnen 48 uur van de gemaakte afspraak kan vervanging gezocht worden. Wanneer dit niet lukt worden ook de afgesproken kosten in rekening gebracht. 
  3. Bij annulering binnen 24 uur van de gemaakte afspraak brengt Fit&Ride de afgesproken kosten in rekening. 
  4. Bij het niet verschijnen van de deelnemer(s) en/of opdrachtgever(s) worden de volledige kosten in rekening gebracht.
  5. Fit&Ride houdt het recht cursussen en activiteiten te annuleren bij te weinig deelname of slechte weersomstandigheden waardoor de cursus niet door kan gaan.

 3. Geheimhouding
  1. Fit&Ride en de deelnemer(s)/opdrachtgever(s) zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens die gebruikt zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de afgesproken activiteit.

 4. Aansprakelijkheid
  1. Fit&Ride verplicht zich de gegeven activiteiten en opdrachten naar het beste inzicht uit te voeren.
  2. Fit&Ride is niet aansprakelijk voor schade uit diefstal of verlies.
  3. De deelname aan een Fit&Ride activiteit is geheel op eigen risico. Fit&Ride kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade en/of letsel van de deelnemer(s) en/of opdrachtgever(s).
  4. Blessures of andere lichamelijke klachten bij de deelnemer(s) en/of opdrachtgever(s) dienen voorafgaand aan de afgesproken activiteit doorgegeven te worden aan Fit&Ride.

 

Laatst gewijzigd op 6-7-2021